ź Dag van de Crowd ╗
FR

Discover and meet Belgian Crowdfunding platforms

Op de "Dag van de Crowd" neemt NewB het initiatief om, voor het eerst in BelgiŰ, alle platformen voor te stellen en een ruim publiek de kans te geven de belangrijkste platformen persoonlijk te leren kennen.

NewB organiseerde op 30 juni de eerste "Dag van de Crowd" : gezien de algemene appreciatie zullen er nog dergelijke dagen volgen. We telden 235 inschrijvingen. Spijtig voor wie er niet bij kon zijn, spijtig van de treinstaking. Voor leden van NewB was de inkom gratis.

Aan 7 tafels konden de deelnemers persoonlijk kennis maken met evenveel platformen: MyMicroinvest, Socrowd, Growfunding, Deal5000, Look&Fin en ConseilB Plus.

Hoofdbrok van de dag was de voorstelling van een studie over de sector door Dirk Coeckelbergh, CEO van NewB. De powerpoint-presentatie is toegankelijk op het Platform van de NewB-co÷peranten. 18 platformen werden bestudeerd: hun namen vindt u hier. De conclusie vermeldt het belang van Crowdfunding, de lange weg die nog te gaan om tot een gedragen sector te komen, en de evolutie van de wetgeving die best verder zou worden verfijnd. Voor de platformen pleit NewB voor meer transparantie op de websites: inzake kosten, de identiteit van de initiatiefnemers, financiŰle indicatoren, een ethische code, meer info over de rechten en de plichten van de investeerders, prestatie indicatoren van de fondsenwerving, enz. NewB zal hierover in gesprek treden met ge´nteresseerde platformen.

De aanwezige platformen stelden zich voor en beantwoorden vragen uit de zaal: hun presentaties zijn hier beschikbaar. Enkele tweets die we tijdens de zitting noteerden: "@growfunding is acupunctuur voor de stad, een megafoon voor je project, binnenkort ook in andere stede" en "@Socrowd1 investeren is niks vies meer, maar een manier om je netwerk uit te bouwen".

  Ook de presentatie van Lionel Slusny van de European Crowdfunding Network kan u op deze site consulteren: hij schetste de evoluties rond Crowdfunding in Europa. Een deelnemer twitterde "Belgium is the perfect test market for new crowdfunding concepts" dixit @EURCrowdfunding. We zullen de co÷peranten van NewB verder op de hoogte houden van de initiatieven van dit netwerk.
  Minister Geens van FinanciŰn besloot de dag met een toelichting bij de wetgevende initiatieven die hij nam en een zicht op de toekomst. We citeren het persagentschap Belga: "Minister Geens vindt dat voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd met beleggingen". "Wees voorzichtig met de spaarcenten van de gewone man aan te spreken, want ze verdragen het risico vaak niet". "Hoogstwaarschijnlijk zal het dossier weer op de tafel van de volgende regering belanden", zei de minister. "Ook Europees is een harmonisering nodig."

De algemene conclusie was dat het een interessante en nuttige dag. NewB kondigde aan dat we in de toekomst nog "Dagen van de Crowd" zullen organiseren. Vul uw co÷rdinaten in om op de hoogte te worden gehouden van de volgende Dag. 
Crowdfunding?

Crowdfunding is een wijze om een project rechtstreeks te financieren. Wie geld zoekt voor een initiatief stelt het voor op een internetplatform en kan zo in contact komen met wie bereid is het te financieren.

De bedragen blijven relatief beperkt (b.v. EUR 100, EUR 1000, enz.), vele kleintjes maken veel mogelijk, wie geld ter beschikking stelt weet wat er mee gebeurt.

In de praktijk zijn er verschillende varianten en formules. In BelgiŰ zijn er zo'n 13 verschillende platformen actief.


Initiatiefnemer

NewB is initiatiefnemer van deze dag. NewB is een co÷peratie die een nieuwe co÷peratieve bank wil oprichten in BelgiŰ. We verzamelen ons kapitaal tot nog toe via een van de grootste crowdfunding campagnes in de recente Belgische geschiedenis. U kan co÷perant worden door 1 (tot 6) aandelen van EUR 20 te kopen via de site.